• 0800 975 70
  • info@renovatie-meesters.be

Verwijderingstechnieken

De keuze van de toe te passen techniek hangt o.a. af van de toestand waarin het asbest zich bevindt en gebeurt in overleg met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en met de preventieadviseur, deskundig op het gebied van de arbeidsveiligheid.

Zowel de couveusezakmethode als de hermetische zone mogen uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe erkende ondernemingen!!

Eenvoudige behandeling

Hierbij moet voor al gedacht worden aan asbesthoudende golfplaten en harde hechtgebonden beplating.

Voorwaarden voor het gebruik van couveuzezak-methode:

  • Totale diameter van de leiding inclusief isolatie is ten hoogste 60 cm.
  • Het gaat om een enkelvoudige leiding die makkelijk bereikbaar is.
  • De temperatuur van de leiding bedraagt intern en extern maximaal 30°C.
  • De isolatie is nauwelijks beschadigd of er zijn weinig vezels zichtbaar en kleine beschadigingen zijn van die aard dat ze door kleefband kunnen worden gedicht.
  • De isolatie is niet omgeven door een harde mantel.
  • De couveusezak moet zonder problemen rondom de leiding aangebracht kunnen worden.

Couveusezak methode

Deze methode wordt enkel toegepast voor het verwijderen van de isolatie rond leidingen die losgebonden asbest bevatten.

 

Hermetische zone

Deze methode dient er voor te zorgen dat niemand buiten deze zone kan blootgesteld worden aan asbestvezels tijdens de asbestverwijderingswerken.

De methode van de hermetische zone wordt toegepast in volgende gevallen:

  • hechtgebonden asbest (beschadigd) in binnentoepassing
  • asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, asbestcement in binnentoepassing voorzien van een bevestigingssysteem (schroeven, nagels, lijm)
  • niet-hechtgebonden toepassingen: spuitasbest, asbestkoord, asbesthoudend, isolatiegips, asbesthoudend pleisterwerk en zacht geperste isolatieplaten
© 2020 | Renovatie Meesters | Ontworpen door Web Obsessed | Alle rechten voorbehouden